Puste słowa, wygodne pytania…

Przyznać trzeba, że umiejętność nie udzielania odpowiedzi, to dziś podstawowy warunek bycia politykiem. Trzeba też przyznać, że umiejętność to żadna, nie wymaga ani wiedzy ani pracy, jedynie wbicia w czaszkę kilka zwrotów i powtarzania ich przy każdej okazji, Także odpowiadając na pytania dotyczące innych kwestii. A jak dziennikarz jest zbyt dociekliwy, to wówczas natychmiast ustawia się go po drugiej stronie politycznego sporu. W realiach gminnych i powiatowych oznacza to utratę przychodów dla z trudem zamykających swe budżety lokalnych mediów. Przykręcenie samorządowej kasy to bodziec wystarczający, by niewygodnych pytań nie zadawać. A nawet zadawać pytania ustalone z rozmówcą.

Czytaj więcej

Decyzje są, chociaż ich nie ma

Jeszcze nie opadł kurz po protestach lekarzy i pielęgniarek, a powiatowa władza już odetchnęła. Zrobiła porządek z kolejnym oddziałem szpitalnym, rozwaliła kolejny sprawny zespół medycznych i ogłosiła, że wszystko idzie ku dobremu. Starosta Wiczkowski pochwalił się planowanym rozwojem szpitala w TV Mazury, przewodniczący Rady Paliński – już spokojny o posadę specjalisty w szpitalu – ogłosił na portalu „Naszego Głosu”, że walczy o przyjazny szpital. Obaj zgodnie oświadczyli po raz kolejny, że za wszystko co złe odpowiada były starosta. Wojny światowe mi darowali. O przyczynę zwolnień lekarzy nikt nie pytał.

Czytaj więcej

Pozamiatane…?

We wtorek prezes PZOZ Boniecki wypowiedział kontrakt kolejnemu lekarzowi Oddziału Urazowo-Ortopedycznego ostródzkiego szpitala. Dr Michał Towstyga został potraktowany „łaskawiej” od ordynatora: kontrakt rozwiązano z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ale zarzuty są równie ostro sformułowane i równie dalekie od faktów. Między innymi zarzuca się lekarzowi „wprowadzanie w błąd opinii publicznej” i „niezachowanie w tajemnicy informacji (…) których ujawnienie mogłoby narazić Udzielającego zamówienie na szkodę” – co oznacza, że nie milczał, gdy rozwalano oddział, a rozwiązujący umowę jeszcze nie wie, czy lekarz naraził szpital.

Czytaj więcej