WŁODZIMIERZ BRODIUK
Współpraca zagraniczna powiatu ostródzkiego w latach 2007-2014
Współpraca zagraniczna to jeden z ważnych czynników rozwoju samorządu. Do 2006 roku Powiat Ostródzki posiadał dwie zagraniczne umowy partnerskie z Powiatem Osterode am Harz (Niemcy) i Rejonem Prawdinsk (Rosja). W latach 2007-2014 Powiat Ostródzki zawiązał współpracę z Samorządem Rejonu Wileńskiego (Litwa) i Samorządem Rejonu Nadwirna (Ukraina) oraz partnerstwo z Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreussen z Osterode am Harz. Dzięki temu możliwa jest wymiana młodzieży oraz realizacja wielu projektów kulturalnych i społecznych.
Rejon Wileński
Rozmowy dotyczące współpracy samorządów Rejonu Wileńskiego i Powiatu Ostródzkiego rozpoczęły się w 2008 roku. Ich efektem była zawarta 27 lutego 2009 roku umowa o współpracy partnerskiej. Podpisanie dokumentu miało miejsce w Urzędzie Samorządu Rejonu Wileńskiego a sygnatariuszką strony litewskiej była pani Mer Maria Rekść.

Podpisanie umowy z Rejonem Wileńskim. Od lewej: Członek Zarządu powiatu kadencji Jerzy Adamowicz, Mer Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, Starosta Włodzimierz Brodiuk i przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Purzycki.

Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreussen
Do podpisania umowy między Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreussen i Powiatem Ostródzkim doszło 9 czerwca 2010 roku. Partnerstwo między samorządami zostało oficlanie potwierdzone przez Przewodniczącego Wspólnoty Kreisgemeinschaft Osterode Ostrpreussen, Dietera Gassera i Starostę Ostródzkiego, Włodzimierza Brodiuka. Miejscem uroczystości była sala reprezentacyjna ostródzkiego zamku.

Przewodniczący Wspólnoty Powiatowej Osterode Ostpreussen Dieter Gasser i Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk podczas prezentacji podpisanych dokumentów potwierdzających zawiązanie współpracy dwóch samorządów.

Rejon Nadwirna
Podpisanie umowy o współpracy partnereskiej między samorządami polskim i ukraińskim miała miejsce na sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku. Sygnatariusze aktu spotkali się 10 listopada 2011 roku. Umowę podpisali Przewodniczący Nadwirniańskiej Rady Rejonowej Wasyl Popowicz, Przewodniczący Państwowej Nadwirniańskiej Administracji Rejonowej Wołodymyr Kaliczko, Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska i Starosta Włodzimierz Brodiuk.

Podpisanie umowy z Rejonem Nadwirna. Od lewej: Przewodniczący Państwowej Nadwirniańskiej Administracji Rejonowej Wołodymyr Kaliczko, Przewodniczący Nadwirniańskiej Rady Rejonowej Wasyl Popowicz, Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska i Starosta Włodzimierz Brodiuk.

Województwo Usteckie
Skodyfikowane warunki współpracy z południowymi sąsiadami zostały podpisane 26 maja 2014 roku podczas targów Public World w ostródzkiej Expo Arenie. Sygnatariuszami dokumentu byli Hetman Województwa Usteckiego Oldřich Bubeníček i Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk.

Akt podpisania porozumienia o współpracy z Usti nad Labem. Od lewej: Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska, Hetman Województwa Usteckiego Oldřich Bubeníček i Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk.