WŁODZIMIERZ BRODIUK
Rozwój oświaty w powiecie ostródzkim
W latach 2007-2014 powiatowe placówki oświatowe otrzymały od samorządu mnóstwo wsparcia w postaci wyposażenia, serii prac remontowych, rozbudowy. Skorzystali także podopieczni szkół, którzy dzięki programom praktyk i staży zagranicznych uzyskali bezcenne doświadczenie zawodowe. W niniejszym rozdziale przedstawiam jedynie część tego, co udało się nam uzyskać podczas prac na rzecz rozwoju powiatowych ośrodków edukacyjnych.

W okresie 2007-2014 Wydział Rozwoju Lokalnego realizował projekty w różnych obszarach z udziałem środków zewnętrznych, w łącznej kwocie ok. 41 milionów złotych, w tym dofinansowanie stanowiło ok. 29 milionów złotych.
Adaptacja bursy szkolnej na SOSW - ponad 1,7 miliona złotych
W latach 2008-2009 dotychczasowy budynek Bursy Szkolnej został zaadoptowany na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Placówka, która do tej pory działała na ulicy Olsztyńskiej, została przeniesiona na ulicę Grunwaldzką.

Obecny stan placówki funkcjonującej dzisiaj pod nazwą Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych

Utworzenie nowych i modernizacja istniejących pracowni informatycznych w szkołach powiatu ostródzkiego - ponad 1,7 miliona złotych
W latach 2010-2012 w dwóch etapach przeprowadzona została modernizacja pracowni komputerowych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego. W ten sposób placówki oświatowe wzbogaciły się o 1855 sztuk sprzętu i 44 wysokiej jakości zestawów komputerowych. Zmodernizowano 9 pracowni a także utworzono 3 nowe.

Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach dwuetapowego projektu "Utworzenie nowych i modernizacja istniejących pracowni informatycznych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego" za łączną kwotę ponad 1,7 miliona złotych

Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach dwuetapowego projektu "Utworzenie nowych i modernizacja istniejących pracowni informatycznych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego" za łączną kwotę ponad 1,7 miliona złotych

7 projektów edukacyjno-zawodowych dla uczniów powiatu ostródzkiego
ponad 3,5 miliona złotych.
Powiat Ostródzki skorzystał z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W jego ramach 3293 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego brało udział w projektach takich jak: "Młodzież przyszłością – wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim cz. 1", "Młodzież przyszłością – wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim cz.2", "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego – drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego", "Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość", "Kwalifikacje zawodowe to twoja szansa na sukces", "Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie", "Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie"

Uczniowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie podczas zajęć dydaktycznych jednego z projektów

Programy Leonardo da Vinci IVT i Erasmus + 409 uczniów wykorzystało
ponad milion euro
W latach 2008-2014 Powiat ostródzki zrealizował 15 projektów w ramach programu Leonardo da Vinci, w tym Erasmus +, w ramach których skorzystało 409 osób – uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Łączna kwota zrealizowanych projektów wyniosła ponad 1 milion euro. Nasi uczniowie nabierali doświadczenia zawodowego m.in. w Wielkiej Brytanii, na Malcie, we Włoszech, w Hiszpanii czy na Cyprze.

Uczniowe z powiatu ostródzkiego podczas pobytu w Wielkiej Brytanii w ramach jednego z programów

Polsko-czeska współpraca w zakresie szkolnictwa - konferencja w Centrum Użyteczności Publicznej.
Zapoczątkowana w 2014 roku współpraca z Województwem Usteckim szybko przyniosła pierwsze efekty. Na zaproszenie Powiatu Ostródzkiego do Ostródy przyjechali przedstawiciele czeskich placówek oświatowych. Owocem wizyty południowych sąsiadów stało się porozumienie zawarte pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie oraz Wyższą i Średnią Szkołą Zawodową z Varnsdorf w Czechach.

Dyrektorzy szkół, pracownicy wydziałów i departamentów oświatowych polskich i czeskich samorządów podczas konferencji 20.10.2014 w Centrum Użyteczności Publicznej.

Przedstawiciel Zarządu Województwa Usteckiego Jan Szanto i sygnatariusze pierwszej umowy między polską i czeską szkołą: dyrektor Wyższej i Średniej Szkoły Zawodowej w Varnsdorf Petr Jakubec i dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie Henryk Rybacki.