WŁODZIMIERZ BRODIUK
Rozwój i inwestycje w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej
W czasach gdy większość szpitali w Polsce borykało się z problemami finansowymi, nasz powiatowy szpital, dzięki decyzjom Powiatu Ostródzkiego w latach 2007 - 2014 rozwijał się i realizował inwestycje oraz zakupy nowoczesnego sprzętu o łącznej wartości ponad 20 milionów złotych.

Zrealizowane w latach 2007 – 2014 inwestycje a szczególnie praca całego zespołu lekarzy, personelu medycznego i wszystkich pracowników o wysokich kwalifikacjach przyczyniły się do tego, że Minister Zdrowia przyznał Certyfikat Akredytacyjny naszemu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ostródzie.

Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej wszyscy pacjenci mają specjalistyczną opiekę oraz korzystają z bezpłatnego internetu. Dzięki współpracy z firmą Fresenius Nephrocare Polska pacjenci z naszego powiatu nie muszą już jeździć na dializy do Iławy czy też Olsztyna. Umowa zawarta zagwarantowała naszej szpitalnej spółce budynek o powierzchni ok. 450 m2, w którym działa administracja szpitala a dla pacjentów przy naszym szpitalu powstała stacja dializ.

Od 2006 roku do października 2014 szpital - Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej niemal podwoił swoje przychody.
Serie prac remontowych - niemal 2 miliony złotych
W szpitalu powiatowym w Ostródzie wyremontowane zostały oddziały położniczo-ginekologiczne, intensywnej opieki medycznej, blok operacyjny i izba przyjęć.

Wrzesień 2008 roku. Wykopy pod powstającą wówczas stację dializ i pomieszenia administracji szpitala przeniesionej z ulicy Tadeusza Kościuszki.

Centralna Sterylizatornia - 2 miliony złotych

Nowoczesna centralna sterylizatornia o powierzchni 250 m2. To tutaj ma miejsce dezynfekcja aparatury medycznej, wyjaławianie odzieży ochronnej, narzędzi chirugicznych.

Wyposażenie za 5,5 miliona złotych

Placówka dysponuje nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem medycznym. Łączna wartość inwestycji w m.in. kardiomonitory, zestawy do magnetorapii, mobilne zestawy RTG przekroczyła 5,5 miliona złotych

Projekt "Szpital przyjazny środowisku" - pół miliona złotych.

W ramach projektu "Szpital przyjazny środowisku" na dachu gmachu głównego szpitala zainstalowano panele pozyskujące energię do podgrzewania wody użytkowej z promieni słonecznych

Zakup 3 nowoczesnych karetek wraz z wyposażeniem za 1,1 miliona złotych.

Szpital otrzymał 3 nowe pojazdy wyposażone w niezbędną, nowoczesną aparaturę i oprzyrządowanie do ratowania życia. Wartość inwestycji przekroczyła milion złotych.

Nowoczesne łóżka szpitalne wraz z aparaturą

Dzięki zagranicznym kontaktom pozyskaliśmy nowoczesne łóżka szpitalne i wyposażenie o wartości ok. 1 miliona złotych.

Pracownia tomografii komputerowej - 1,8 miliona złotych.

Kolejną bardzo ważną inwestycją było utworzenie pracowni tomograficznej wraz z zakupem nowoczesnego tomografu.

Rozbudowa szpitala
W październiku 2014 roku przygotowaliśmy plany rozbudowy szpitala o nowoczesny blok operacyjny, oddział rehabilitacyjny i Powiatowy System Onkologiczny o wartości 23 milionów z złotych – dotychczas nie zrealizowany przez obecnego starostę.

Konferencja prasowa z dnia 10.10.2014 roku dotycząca planowanej na kolejny rok rozbudowy szpitala w Ostródzie

Tak miałby wyglądać rozbudowany blok operacyjny na bazie istniejącej już stacji dializ - wizualizacja.

Plan rozbudowy szpitala

Z planami rozbudowy szpitala powiatowego w Ostródzie zapoznał się również Profesor Jerzy Stępień, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego i Rudolf Borusewicz, Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich

Materiał Telewizji Mazury na temat rozbudowy szpitala.