WŁODZIMIERZ BRODIUKInwestycje drogowe przeprowadzone w Powiecie Ostródzkim w latach 2007-2014
Wartość zadań drogowych, także z dofinansowaniem zewnętrznym, zrealizowanych przez Powiat Ostródzki w latach 2007 - 2014 to kwota ponad 65 milionów złotych. W tym czasie zrealizowaliśmy ponad dużych 60 zadań drogowych o wartości ponad 65 milionów złotych! Lista zrealizowanych zadań opisana jest poniżej, dla porównania przedstawiliśmy stan drogi przed.... i po zakończonych pracach.
2007

Przebudowa mostu na przepust na drodze powiatowej Nr 1213N dr. Nr 1211N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin - Wenecja nieopodal miejscowości Wola Kudypska.

Zadanie zrealizowane w 2007 roku na terenach Gmin Morąg i Małdyty o wartości
239 800 złotych.

Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1230N Ostróda- Lubajny- Stare Jabłonki- Mańki

Zadanie zrealizowane w 2007 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
158 500 złotych.

2008

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1184 N Bajdy- Sadławki- Wielki Dwór w m. Wielki Dwór – 670 mb

Zadanie zrealizowane na terenie Gminy Małdyty w latach 2008-2009 o wartości
238 300 złotych.

Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo miejscowość Bożęcin

Zadanie zrealizowane w 2008 roku na terenie Gminy Morąg o wartości
173 900 złotych.

Nakładka bitumiczna 992 mb na drodze powiatowej Nr 1207 N Budwity – Jarnołtowo – dr. woj. Nr 519 (Zalewo) na odcinku Jarnołtowo –Jarnołtówko

Zadanie zrealizowane w 2008 roku na terenie Gminy Małdyty o wartości
101 700 złotych.

Nakładka bitumiczna 994 mb, droga powiatowa Nr 1191 N Markowo – Zbożne na odcinku między drogą wojewódzką Nr 527 a miejscowością Złotna

Zadanie zrealizowane w 2008 roku na terenie Gminy Morąg o wartości
191 000 złotych.

Przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Leśnej i Pułaskiego w Morągu

Zadanie zrealizowane w 2008 roku o wartości
1 276 600 złotych.

Nakładka bitumiczna 183 mb, ulica powiatowa Nr 3076 N Mickiewicza w Morągu

Zadanie zrealizowane w 2008 roku o wartości
111 000 złotych.

Nakładka bitumiczna droga powiatowa Nr 1961N Ostróda – Kajkowo odcinek Ostróda – Kajkowo (2 561 mb)

Zadanie zrealizowane w 2008 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
643 200 złotych.

Nakładka bitumiczna droga powiatowa Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek na odcinku od drogi krajowej nr 7 w stronę m. Ostrowin (1 300 mb)

Zadanie zrealizowane w 2008 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
348 900 złotych.

Nakładka bitumiczna 1.116 mb, droga powiatowa Nr 1237 N Ostróda – Brzydowo odcinek od drogi krajowej nr 15 (Morliny) w kierunku miejscowości Ornowo

Zadanie zrealizowane w 2008 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
314 500 złotych.

Remont drogi powiatowej Nr 1266 N Samin - Stębark – Łodwigowo na odcinku Stębark

Zadanie zrealizowane w 2008 roku na terenie Gminy Grunwald o wartości
235 200 złotych.

Wykonanie nawierzchni dł. 696 mb, droga powiatowa Nr 1203 N Wilnowo –Mostkowo-Jonkowo na odcinku Mostkowo-Ględy

Zadanie zrealizowane w 2008 roku na terenie Gminy Łukta o wartości
128 500 złotych.

Nakładka bitumiczna 600 mb, droga powiatowa Nr 1225 N Tabórz – Zawady Małe miejscowość Plichta

Zadanie zrealizowane w 2008 roku na terenie Gminy Łukta o wartości
122 200 złotych.

Nakładka bitumiczna 1.108 mb, droga powiatowa Nr 1194 N dr. Nr 1307 N (Zalewo) – Miłomłyn w m. Bynowo

Zadanie zrealizowane w 2008 roku na terenie Gminy Miłomłyn o wartości
313 600 złotych.

Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika dł. 350 mb po prawej stronie drogi i 66 mb po lewej stronie drogi droga powiatowa Nr 1124 N Rumienica – Lewad Wielki – dr. Nr 1255 N w m. Lewałd Wielki

Zadanie zrealizowane w 2008 roku na terenie Gminy Dąbrówno o wartości
151 200 złotych.

2009

Remont drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy – Smykowo - Szyldak-Olsztynek dł. 993 mb wraz z remontem chodnika i zatoki autobusowej w m. Kraplewo oraz remontem skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1922N Kraplewo – Lichtajny

Zadanie zrealizowane w 2009 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
924 600 złotych.

Remont osuwiska w m. Ornowo w ciągu drogi powiatowej

Zadanie zrealizowane w 2009 roku na terenie Gminy Miłomłyn o wartości
150 000 złotych.

Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad na odcinku 889 m na odcinku Ostróda – Lichtajny

Zadanie zrealizowane w 2009 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
210 800 złotych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211 N Sambród – Morąg na odcinku Chojnik – Sambród na długości. 4,20 km.

Zadanie zrealizowane w latach 2009-2010 na terenach Gmin Małdyty i Morąg o wartości
2 835 800 złotych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka – Tarda – Miłomłyn –Samborowo dł. 2100 mb na odc. Miłomłyn – Liwa

Zadanie zrealizowane w 2009 roku na terenie Gminy Miłomłyn o wartości
2 154 100 złotych.

Przebudowa mostu nad śluzą w ciągu ulicy powiatowej Nr 3029N Adama Mickiewicza w Ostródzie

Zadanie zrealizowane w 2009 roku o wartości
490 400 złotych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1965 N Zawroty – Szeląg – na długości 3,87 km.

Zadanie zrealizowane w latach 2009-2010 na terenie Gmin Łukta i Morąg o wartości
2 650 400 złotych.

Remont drogi powiatowej Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – Dr. Nr 1264 N oraz Nr 1266 N Samin – Stębark – Łodwigowo.

Zadanie zrealizowane w 2009 roku na terenie Gmin Grunwald i Dąbrówno o wartości
1 456 700 złotych.

2010

Remont drogi powiatowej Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek na odcinku dł. 5,3 km

Zadanie zrealizowane w 2010 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
2 398 900 złotych.

Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr droga Nr 1235N Smykówko – Klonowo

Zadanie zrealizowane w 2010 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
78 900 złotych.

Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda

Zadanie zrealizowane w 2010 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
150 500 złotych.

Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1245 N Warlity Wielkie – Ostróda

Zadanie zrealizowane w 2010 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
121 000 złotych.

Remont ulicy Szosa Elbląska w Ostródzie

Zadanie zrealizowane w 2010 roku o wartości
1 851 200 złotych.

Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 1266 N Samin – Stębark – Łodwigowo w m. Stębark

Zadanie zrealizowane w 2010 roku na terenie Gminy Grunwald o wartości
455 300 złotych.

Przebudowa mostu przez rzekę Miłakówkę na ulicy Daszyńskiego w ciągu drogi powiatowej Nr 1162 N w miejscowości Miłakowo

Zadanie zrealizowane w 2010 roku o wartości
519 400 złotych.

Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Przemysłowa w Miłakowie

Zadanie zrealizowane w 2010 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
104 600 złotych.

Przebudowa ulicy powiatowej Bema w Morągu

Zadanie zrealizowane w 2010 roku o wartości
470 900 złotych.

Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo w miejscowości Słonecznik

Zadanie zrealizowane w 2010 roku na terenie Gminy Morąg o wartości
139 400 złotych.

Wykonanie nakładki bitumicznej na terenie gm. Łukta na drodze powiatowej Nr 1203 N Wilnowo – Mostkowo

Zadanie zrealizowane w 2010 roku na terenie Gminy Łukta o wartości
278 900 złotych.

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1194 N Dr. Nr 1307 N – (Zalewo) – Miłomłyn

Zadanie zrealizowane w 2010 roku na terenie Gminy Miłomłyn o wartości
157 600 złotych.

Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1190 N Mazanki – Plękity – Liksajny

Zadanie zrealizowane w 2010 roku na terenie Gminy Małdyty o wartości
139 000 złotych.

Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1207 N Budwity – Jarnołtowo

Zadanie zrealizowane w 2010 roku na terenie Gminy Małdyty o wartości
138 000 złotych.

2011

Remont przepustu drogowego na rzece Fjugajka w ciągu drogi powiatowej nr 1928 N droga woj. nr 526 – Połowite – Jarnołtowo – Zajezierze

Zadanie zrealizowane w 2011 roku na terenie Gminy Małdyty o wartości
327 500 złotych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty droga Nr 7

Zadanie zrealizowane latach 2011-2013 na terenie Gminy Małdyty o wartości
15 737 000 złotych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty droga Nr 7

Odtworzony most w Małdytach.

Remont drogi powiatowej Nr 1230 N Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki na odcinku Lubajny – kolonia Idzbark

Zadanie zrealizowane w 2011 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
2 085 200 złotych.

Remont drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo na odcinku Liwa – Boguszewo

Zadanie zrealizowane w 2011 roku na terenie Gminy Miłomłyn o wartości
2 249 100 złotych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny – Tarda – Ruś w m. Winiec

Zadanie zrealizowane w 2011 roku na terenie Gminy Miłomłyn o wartości
474 300 złotych.

Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu ul. Pułaskiego w Ostródzie

Zadanie zrealizowane w 2011 roku o wartości
1 023 800 złotych.

Budowa budynku garażowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie

Zadanie zrealizowane w 2011 roku o wartości
730 900 złotych.

Adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia socjalne w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Morągu.

Zadanie zrealizowane w 2011 roku o wartości
134 500 złotych.

Termomodernizacja budynku siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie

Zadanie zrealizowane w 2011 roku o wartości
133 300 złotych.

2012

Remont drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo- Zajączki – Wygoda

Zadanie zrealizowane w 2012 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
217 500 złotych.

2013

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad, skrzyżowanie
ul. Czarnieckiego

Zadanie zrealizowane w latach 2013-2014 w Ostródzie o wartości
5 148 000 złotych.

Remont drogi powiatowej Nr 1211 N Sambród – Morąg w miescowości Nowy Dwór

Zadanie zrealizowane w 2013 roku na terenie Gminy Morąg o wartości
1 401 200 złotych.

Remont drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak– Olsztynek

Zadanie zrealizowane w 2013 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
589 200 złotych.

2014

Remont drogi powiatowej Nr 1235N Smykówko – Klonowo w miejscowości Wysoka Wieś

Zadanie zrealizowane w 2014 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
2 099 100 złotych.

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 N Wirwajdy -Lipowo – Zajączki – Wygoda w miejscowości Wirwajdy

Zadanie zrealizowane w 2014 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
360 000 złotych.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N Frygnowo –Łodwigowo

Zadanie zrealizowane w 2014 roku na terenie Gminy Dąbrówno o wartości
152 700 złotych.

Remont drogi powiatowej Nr 1194 N dr. Nr 1307 N (Zalewo)– Miłomłyn

Zadanie zrealizowane w 2014 roku na terenie Gminy Ostróda o wartości
624 300 złotych.Ponadto w 2014 przebiegały jeszcze prace nad następującymi inwestycjami:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek w m. Smykowo o wartości 191,500 złotych;
Remont drogi powiatowej Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda – na odcinku dł. 890 m - inwestycja o wartości 454,800 złotych;
Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi powiatowej Nr 1957N dr. woj. nr 537 – Jagodziny – Lewałd Wielki – na odcinku długości 1 km wartości 228,000 złotych.