Między szansą i Braunem

Odłączone komputery i wyniesione drukarki, taki obrazek zastała nowa ekipa przejmująca Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. To pewien symbol degrengolady polskiej elity politycznej. Przynajmniej odchodzącej i raczej „elyty” niż elity.  Nową władzę czeka więc nie tylko czyszczenie przysłowiowych stajni Augiasza, ale także odbudowa jakości sprawowania urzędów, które objęła z rekordowym poparciem i mocno rozbudzoną nadzieją. Ale eksces Brauna pokazuje, że niekoniecznie tylko z tym przyjdzie się jej zmagać.

Czytaj więcej

Dyskryminacja po ostródzku

Po kilkunastu miesiącach od zlikwidowania w Ostródzie przez miejską spółkę możliwości zakupu biletów komunikacji miejskiej za gotówkę, czyli złotówki, czyli konstytucyjny środek płatniczy w Polsce, Rzecznik Praw Obywatelskich zareagował na skargi mieszkańców i przypomniał burmistrzowi, że nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków włodarza miasta.

Czytaj więcej