Biznes swojaków

Być może dla Kaczyńskiego i kogoś jeszcze z jego przybocznych polityka jest realizacją wizji. Być może są idealistami. Ale śmiem twierdzić, że zdecydowana większość „polityków” obozu władzy traktuje politykę jako swoisty biznes, sposób na dorobienie się. Przejawy takiej postawy można obserwować nie tylko w naszym kraju i nie tylko w tej ekipie. Czytaj więcej