WŁODZIMIERZ BRODIUK
Inwestycje w powiecie ostródzkim w latach 2007-2014
Do zadań samorządu powiatowego należy stwarzanie jak najlepszych warunków pracy podległym instytucjom. Wymaga tego ich podstawowy cel jak najefektywniejszego działania na rzecz mieszkańców. W oparciu o powyższe założenia powiat ostródzki zrealizował szereg inwestycji modernizujących istniejące podmioty, ale również, wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców, utworzył nowe.
Cyfryzacja zasobów geodezyjnych
Oddział Chorób Zakaźnych - 8,5 miliona złotych

Oddział Chorób Zakaźnych wyposażony w m.in. komory Melcera i filtry Hepa niezbędne do przyjęcia osób zarażonych wirusem ebola. Wartość inwestycji - 8,5 miliona złotych. Na zdjęciach stan w trakcie prac i po ich zakończeniu.

Stacja dializ o wartości 4 milionów złotych

Stacja dializ znajdująca się za głównym gmachem Szpitala Powiatowego w Ostródzie. Jej konstrukcja umożliwia wykonanie nadbudowy w postaci dodatkowego poziomu z pomieszczeniami użytkowymi. Wartość inwestycji - 4 miliony złotych.

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie - ponad 4,6 miliona złotych
Zabytkowy budynek ostródzkiego "Ogólniaka" został gruntownie wyremontowany. W latach 2012-2013 gmach otrzymał m.in. nowe poszycie dachowe, remont instalacji wentylacji mechanicznej i wodno – kanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zaadaptowano pomieszczenia piwnicze na potrzeby biblioteki powiatowej, utworzono także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w wysokiej klasy sprzęt.

Obecny stan gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

Tylna część budynku w trakcie prac remontowych

Wymieniana stolarka drzwiowa i posadzka - stan sprzed i po wykonaniu prac

Termomodernizacja "Ekonomika" - ponad 2 miliony złotych
W latach 2012-2013 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi przeszedł serię prac polegających na dociepleniu pomieszczeń użytkowych. Tym zabiegom poddano powierzchnię ponad 8,5 tysiąca metrów kwadratowych. Co ważne, obniżono przy tym emisję dwutlenku węgla. Dzięki tym pracom placówka znacząco obniżyła koszty ogrzewania.

Prace termomodernizacyjne na terenie ZSZ im. Sandora Petofi. Stan sprzed i po zakończeniu robót

Prace termomodernizacyjne na terenie ZSZ im. Sandora Petofi. Stan sprzed i po zakończeniu robót

Pawilon SOSW w Szymanowie - 4,5 miliona złotych
Powiat Ostródzki wybudował w Szymanowie pawilon dydaktyczno - terapeutyczny. Koszt kompleksu, który służy działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, to ponad 4,5 miliona złotych. Niniejszy projekt samorządu powiatu ostródzkiego został zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych „Równe szanse, równy dostęp." Projekt ten wśród zgłoszonych powiatów zajął II- gie miejsce w Polsce i otrzymał dodatkową nagrodę finansową w wysokości 25 tysięcy złotych.

W latach 2012-2013 SOSW w Szymanowie zyskał dodatkowo kompleks boisk i obiektów sportowo-rekreacyjnych, place zabaw, siłownię plenerową i ogólnodostępny park zwierząt. Wszystko to dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich, który dofinansował inwestycję kwotą ponad 170 tysięcy złotych. Całość kosztowała ponad 300 tysięcy złotych.

Ukończone skrzydło pawilonu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie

Pawilon Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie w trakcie budowy

Wnętrze pawilonu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie po ukończeniu prac

Projektowy plac zabaw w części zespołu parkowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie

Kozy z ogólnodostępnego parku zwierząt utworzonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie


Zabytkowy Koszarowiec nową siedzibą starostwa - ponad 10 milionów złotych
W latach 2009-2012 stary, zaniedbany i niszczejący koszarowiec otrzymał drugie życie. Budynek mieszczący się przy ulicy Jana III Sobieskiego 5 został nową siedzibą Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Prace polegające na całkowitym odnowieniu budynku i adaptacji jego pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania samorządu zajęły bez mała 4 lata. Do gmachu przeniesiony został również Powiatowy Urząd Pracy do tej pory mieszczący się przy ulicy Mickiewicza. W ten sposób nowa uratowany został zabytkowy budynek, co najważniejsze z nowym publicznie użytecznym przeznaczeniem, który przez dekady będzie służył mieszkańcom powiatu.

Od lipca 2012 roku - siedziba Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Jeszcze kilka lat temu siedziba Starostwa Powiatowego w Ostródzie mieściła się przy ulicy Grunwaldzkiej.

Wyremontowany, zabytkowy koszarowiec. Obecnie jest on siedzibą Starostwa Powiatowego przy ulicy Jana III Sobieskiego w Ostródzie

Ujęcie przedstawia ten sam budynek w trakcie prac remontowych

Widok na tylną część budynku podczas prac remontowych

Tylna część gmachu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w trakcie prac budowlanych...

... i po ich zakończeniu.

Wnętrze zabytkowego koszarowca przy ul. Jana III Sobieskiego 5 musiało zostać gruntownie odnowione.

Wnętrze zabytkowego koszarowca przy ul. Jana III Sobieskiego 5 musiało zostać gruntownie odnowione.

Nowe miejsce dla Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego za 6,5 miliona złotych
- Centrum Użyteczności Publicznej -
Budynek mieszczący się tuż za gmachem Starostwa Powiatowego niegdyś stanowił system garaży, w którym niegdyś stacjonowały czołgi. Jeszcze dawniej w tym miejscu przetrzymywano konie. Obecnie, jest miejscem dla trzeciego sektora - organizacji pozarządowych powiatu ostródzkiego. Podobnie jak koszarowiec, budynek był w opłakanym stanie. Niszczejąca, popadająca w ruinę konstrukcja została odremontowana, przebudowana i dzisiaj funkcjonuje pod szyldem Centrum Użyteczności Publicznej

Centrum Użyteczności Publicznej - odbudowany budynek powojskowy z nowym przeznaczeniem dla NGO

Konstrukcja w trakcie prac remontowych

Zastany stan budynku przed podjęciem prac

Rozebrany dach powojskowego budynku

Lewe skrzydło budynku w którym mieszczą sie garaże starostwa a także Wydział Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym